Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

THƯ NGỎ KÍNH GỬI
HỒNG Y PHẠM MINH MẪN
TGM Sài Gòn
Bút Xuân Trần Đình Ngọc

Thưa Hồng Y, vụ chị Tư Liên béo
Bốn mươi năm làm vợ Phan khắc Từ
Sinh hai đứa con, một cha xứ dâm ô
Sao Hồng Y ù lì không giải quyết?


Mụ Liên béo hôm rồi cao giọng thách
Thách Giáo hội Công giáo nước Việt Nam
Treo chén chồng Liên,
thằng Phan khắc tham dâm


Thằng tồi tệ làm gương mù gương xấu!
Hồng Y sợ, nên đánh bài mã tẩu (1)
Hồng Y lờ như không biết chuyện này
Với người trần dễ lừa dối quắt quay


Nhưng với Chúa không bao giờ lừa nổi!
Hồng Y có nhận được ơn cứu rỗi?
Có xong mình trước mặt Chúa Ba ngôi?
Hay Hồng Y bị Chúa mắng: Đồ tồi!

Hãy xéo khỏi mặt ta, đồ gian dối!
Phan khắc Từ, 50 năm bê bối
Y cố tình sa đọa xác thân y
Ngoài tham dâm, chịu sai khiến bởi vì.

Y cán bộ của Việt gian Cộng sản!
Huỳnh công Minh, một tên già bội phản!
Tổng chỉ huy cả mặt trận Quốc doanh
Cùng những tên Thiện Cẩm, Tấn Khóa,


Đình Bích, Công Danh....
Chúng bán rẻ linh hồn
Làm tay sai ma quỷ!
Chức cha xứ Vườn Xoài nên được tiêu hủy


Cùng lệnh nghiêm treo chén Phan khắc Từ
Tội y làm - Y phải lãnh y như
Kẻ giết người, tòa xử phạt giả tử!
Nghìn tiếng kêu! Xin Hồng Y


Đừng giả bộ à uôm ừ hữ!
Chén phải treo, lẽ ra, đã lâu rồi
Xin đừng làm cho sự việc thêm tồi
Trước tòa Chúa, Hồng Y không thể chối!


Bút Xuân Trần Đình Ngọc
2010/9/29


(1) ngựa chạy: trốn chạy.

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Đăng ngày Thứ  Hai, OCT 4, 2010
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH