KỴ CỜ VÀNG

Có những kẻ cơm Quốc gia đớp kĩ
Nay lấy lòng Việt Cộng kỵ Cờ Vàng

Đi xin tiền mà vẫn muốn làm sang
“Dẹp Cờ Vàng không thì tôi không đến!”
Này các ông, ai cần ông phải đến?
Đã đi xin còn phách lối làm sao!

Miền Nam xưa các ông ở Bắc vào
Theo gia đình di cư hòng tránh Cộng
21 năm nền Cộng hòa mở rộng
Gia đình ông sung sướng khỏi chỗ chê

Ông ăn học, tu tác, có tay nghề
Trở thành người ích gia đình xã hội
30 tháng Tư, gia đình ông chạy vội
Tránh tai bèo, nón cối quá dã man

Ra biển Đông, người ta chết hàng hàng
Lại hải tặc đau thương đời phụ nữ
800 ngàn đã vùi thây biển dữ
Vài triệu người may mắn lắm tới đây

Vừa an cư ông đã lại đặt bày
Đội cờ Máu, về Việt Nam nịnh Cộng!
Thái độ đó chỉ những phường phụ sóng
Đã qua sông nên băm nát chiếc thuyền

Bọn vô ơn nay hải ngoại lền khên
Thua cả chó là con vật có nghĩa
Chó trung thành không bao giờ bỏ chủ
Dù giầu sang, dù đói khổ thế nào

Chủ lâm nguy thì chó tính làm sao
Giúp chủ ra khỏi kẻ thù hãm hại
Khi chủ chết thì chó nằm ngay tại
Bên nấm mồ không ăn uống nhiều ngày

Rồi đói, bệnh đã làm chó lăn quay
Chết theo chủ cho trọn tình trọn nghĩa
Con người ta, nhiều kẻ vong ân bội nghĩa
Thua con mèo, con chó, vật bốn chân!

Hãy suy tư, hãy lắng đọng, tĩnh tâm
Vong ân thế, là người, hay con vật?
Cuộc đời này trăm năm là chớp mắt
Biết bao người quyền thế với giầu sang

Chỉ trăm năm vào nằm cái áo quan
Tất tất cả là phù du ảo ảnh
Nhưng nghĩa tình thì muôn năm không lạnh
Vẫn sáng trưng, vẫn nồng ấm như xưa

Ta khuyên người hãy suy thấu căn cơ
Chớ thấy đỏ mà nghĩ rằng đã chín!
Thời buổi này vì tiền bạc thành nịnh
Nịnh du côn, thảo khấu, nịnh dã man

Vứt Công bằng, Dân chủ, vứt Dân oan
Thứ người đó thực là thua con chó!

 

Bút Xuân Trần Công Tử (*) March 11th, 2012

  

(*) Linh Mục Trịnh tuấn Hoàng hay đi xin tiền đồng bào hải ngoại cũng như các GM, LM kỵ Cờ Vàng khác, và những tên “Cỏ đuôi chó” ăn cơm QG thờ ma Việt Cộng, hãy đọc bài này: Xin chiếu khán xuất ngoại và Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hay CHUYỆN ĐỨC GIÁM MỤC KONTUM.

Tôi KHÂM PHỤC Vị Giám mục nơi rừng xanh khỉ ho cò gáy này thực can đảm vì SỰ THẬT là SỰ THẬT, không cần phải sợ hãi ai hết !

 

Nguồn: Internet E-mail by ĐPQ Lê Dũng, K4-71/SQTB/TĐ, QL-VNCH chuyển

 

 

Đăng ngày Thứ Tư, March 14th, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH