Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

GỬI THẰNG GIẾT THẦY: TRẦN THIỆN KHIÊM
Bút Xuân Trần Đình Ngọc


Là Thủ tướng nhưng suốt đời câm miệng
Tài chẳng tài, đức chẳng đức, ba que
Tổng thống Ngô thương quí hết chỗ chê
Sao mi dám đang tâm làm bội phản?


Dù ngoại bang lọc lừa phải can gián
Nói họ nghe miền Bắc có giặc Hồ
Thì miền Nam không thể thiếu cụ Ngô
Kẻo vận mạng nước nhà thực điên đảo!

Những thằng tướng ngu đần khố xanh khố đỏ
Những thằng nhìn chưa quá chóp mũi bay
Những thằng lưu manh bồi bếp cho Tây
Khi Mỹ sang thì làm bồi bếp Mỹ!


Cả cuộc đời mi hưởng lộc quá kỹ
Con vợ mi buôn lậu với áp-phe
Mi làm cho miền Nam nát, liệt, què
Mi chính phạm, những thằng kia tòng phạm!

Giết cụ Ngô, nước Việt bị vây hãm
Trăm triệu dân bỗng chốc đau khổ, lầm than
Nay lại còn nạn Hán hóa nguy nan
Tất cả do một bàn tay mi giết!
 

 

Hỡi người Việt hãy cùng nhau cương quyết
Đưa thằng Khiêm ra xử tội mới cam
Nó thằng Xịa, một thằng quá lưu manh
Nó chấm dứt cuộc đời Ngô lãnh tụ!


35 năm nó câm như con thú
Nay chiềng mặt là cố ý làm chi?
Tội nó làm sử sách vẫn chép ghi
Nó sát nhân, nên phải được giả tử!


Nó thằng Xịa, nó một thằng thứ dữ!
Giết cụ Ngô, nó cùng với thằng Minh
Cùng những thằng Đôn, Mậu, Đính, Thiệu, Kim…
Tất cả chúng phường lưu manh chó đẻ!

 

 

 

OCT 8TH 2010
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Cựu Dân Biểu VNCH/Pháp nhiệm III

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Đăng ngày Thứ  sáu, OCT 8, 2010
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH