Bấm vào đây để in ra giấy

Như Lá Thu Vui - Thơ Ý Nga

  Bấm vào đây để in ra giấy

 

Trang thơ Ý-Nga

 

Đăng ngày Thứ  Bảy OCT 2nd, 2010
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH