TRI ÂN NGƯỜI VỢ LÍNH VNCH

Kính tặng quý Góa Phụ VNCH vẫn âm thầm góp sức cho Đại Cuộc

Anh “học tập”, Chị đã từng xông xáo
Nuôi gia đình, dạy con cháu nên thân
Chồng chết oan dưới chế độ phi nhân
Khổ vô tận một đường trần gánh vác.

Khi con người đã cùng hung, cực ác
Thời mẹ cha, chú bác, đến ông bà,
Hay trẻ thơ một chút “ngụy” chẳng tha:
Đảng thóa mạ, quật mả mồ cướp đất.

Dân mất tất giữa thanh thiên bạch nhật
Đảng qua Tàu, lớn mật bán giang san
Khổ Chị Em? Coi như chúng miễn bàn,
Dân đồ thán suốt từ Nam chí Bắc!

Đảng Phản Tặc, Đảng Gian Manh rước giặc
Nào như bao Chiến Sĩ chết can trường,
Vì giữ gìn từng tấc đất quê hương
Nên Cô Phụ chẳng tầm thường nhi nữ.

Sau chiến sự: bể trầm luân sinh tử
Tròng “ngụy quân”: Chị tòng tử*, nuôi con
Thân đơn côi lãnh trọn những thù đòn
Chị mòn mỏi từ THÁNG TƯ uất hận!

Khổ bất tận, nhưng niềm tin chưa tận
Dẫu gian truân, chính nghĩa chẳng vô tư
Tháng mấy về, Chị cũng nhớ Tháng Tư
Dạy con cháu nhớ: THÁNG TƯ QUỐC NẠN!

* - ”Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”

Ý Nga - March 25th, 2011

  

Nguồn: Internet E-mail by Á Nghi chuyển

Trang thơ Ý-Nga

 

Đăng ngày Thứ Hai, February 27th, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH