VÌ TỔ QUỐC

Bao dũng sĩ đã ra đi
Nợ nần chi khi chết vì Tự Do?
Tội tình chi phải bảo vệ màu cờ?
VÌ TỔ QUỐC! VÌ TỔ QUỐC! Ta yêu phải như thế!

Chúng ta cùng trở lại từ năm châu, bốn bể
Chúng ta cùng mang trong tim một ngọn cờ vàng
Những bước chân khua vang háo hức rộn ràng
Không cộng sản, không cộng sản, chúng con về đất Mẹ

VÌ TỔ QUỐC! Chúng ta cùng trở lại từ năm châu bốn bể
VÌ TỔ QUỐC! Chúng ta cùng mang trong tim một ngọn cờ vàng
VÌ TỔ QUỐC! VÌ TỔ QUỐC! VÌ TỔ QUỐC!

Ý Nga

Lưu trữ MP3 về máy để tập hát theo nốt nhạc MIDI | Nhạc bản (Sheet music) (PDF)

 

Trang thơ Ý-Nga

 

Đăng ngày Chúa Nhật, MAR 20th, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH