Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

BÁC MẤT NGỦ
 Thể thơ Yết hậu

Đêm qua Bác không ngủ
Ngồi khoanh tay củ rũ
Giáp hỏi dậy làm chi?
ĐỤ!


Khuyết ranh

Những bài thơ Yết hậu tuyệt hết biết: Thăm Lăng Bác

Nguồn: BKT sưu tầm

Đăng ngày Thứ Tư, April 17, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH