Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

TIÊN-RỒNG

ĐỌC XUÔI

Tiên-Rồng trứng nở diệu huyền cơ!
Định sẵn trời Nam "Việt-Đế cư"
(*)
Nguyên-Tống bại binh ghi sử cổ,
Hán-Mông hàng tướng khiếp uy xưa!
Truyền lưu kiếp kiếp từng con cháu,
Giữ trấn đời đời những cõi bờ!
Biên ải bán đành sao Cộng hỡi?
Tiên-Rồng Mẹ khóc lệ nhòa mưa!

ĐỌC NGƯỢC

Mưa nhòa lệ khóc Mẹ Rồng-Tiên!
Hỡi Cộng sao đành bán ải biên?
Bờ cõi những đời đời trấn giữ,
Cháu con từng kiếp kiếp lưu truyền!
Xưa uy khiếp tướng hàng Mông-Hán,
Cổ sử ghi binh bại Tống-Nguyên!
"Cư Đế Việt Nam" trời sẵn định,
Cơ huyền diệu nở trứng Rồng-Tiên!

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

(*) Theo lời của Danh Tướng Lý Thường Kiệt: "Nam quốc sơn hà Nam-Đế cư"

TIÊN-RỒNG 2

ĐỌC XUÔI

Tiên-Rồng đất Mẹ giống dòng xưa,
Việt Tộc là đây chính cõi bờ!
Hiền hiếu đức khôn-càn đạo trọng,
Nghĩa nhân nền phước-hạnh đời mơ!
Riêng trời biển vững bền non nước,
Đẹp ý dân hòa thuận gió mưa!
Giềng mối những luôn gìn giữ mãi...
Tiên-Rồng đất Mẹ giống dòng xưa!

ĐỌC NGƯỢC

Xưa dòng giống Mẹ đất Rồng-Tiên,
Mãi giữ gìn luôn những mối giềng!
Mưa gió thuận hòa dân ý đẹp,
Nước non bền vững biển trời riêng!
Mơ đời hạnh-phước nền nhân nghĩa,
Trọng đạo càn-khôn đức hiếu hiền!
Bờ cõi chính đây là Tộc Việt...
Xưa dòng giống Mẹ đất Rồng-Tiên!

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

Nguồn: Internet E-mail by Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân  chuyển

Đăng ngày Thứ Sáu, March 1, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH