VỊNH HỒ CHÍ MINH
SAU KHI Y CHẾT
vần thơ tứ tuyệt...


NỬA NỌ THÌ ĐIÊU, NỬA NỌ GIAN
NỬA THỜI QUỶ QUYỆT, NỬA HUNG TÀN.
NỬA ĐỜI BÔN TẨU NÊN DANH NGHIỆP
NỬA NƯỚC CHUYÊN QUYỀN, C
Ả NƯỚC TAN.

Lê Văn Trực

Bài thơ hoạ: Trước Đền thờ Đức TRẦN HƯNG ĐẠO (MAY 23rd, 2011)

Cờ Vàng VNCH lướt trùng dương

BKT chú thích: Hồ Chí Minh còn có tên là Hồ Chí Phèo vì phò Tầu cộng bán đất biển cho Tầu!

 

Đăng ngày Thứ  Bảy, MAY 21st, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH