Lời nói đầu: Vì bài thơ “Cảm tác trước đền thờ Đức THĐ…” dưới đây của HCM rất “xấc xược” với Tiền nhân, nên anh Lê Văn Trực đã họa lại bài thơ này của HCM. Kính mời quí vị thưởng thức:

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

TRƯỚC ĐỀN THỜ ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO
HỒ CHÍ MINH


 Cũng dòng cũng giống cũng anh hùng
Tôi Bác đều mang nợ kiếm
cung*
Bác diệt quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ
hồng**.

Bác dắt một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu đến đại
đồng***
Bác có khôn thiêng cười một tiếng
Rằng tôi cách mạng đã thành công.


Hồ Chí Minh

HẾT

BÀI THƠ HỌA
TRƯỚC ĐỀN THỜ ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO
LÊ VĂN TRỰC


Chỉ có gian thôi chẳng có hùng
Cỡi đầu dân tộc lấy gì
cung*
Thánh Trần động kiếm tan Mông Cổ
Ngươi bán giang sơn diệt giống
Hồng**

Hưng Đạo thương dân lòng tợ ngọc
Riêng ngươi tâm địa lạnh hơn
đồng***
Giết người vô tội toàn dân oán
Tội ấy tầy trời lại kể công?


LÊ VĂN TRỰC

HẾT


Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Bài thơ Vịnh HCM: Vịnh Hồ Chí Minh (MAY 21st, 2011)

* Cung theo HCM là kiếm cung; Cung theo tác giả của bài họa là cung kính
** Hồng theo HCM là cờ hồng; Hồng theo tác giả của bài họa là Hồng Lạc
*** đồng: theo HCM là Đại đồng

Nguồn: Internet E-Mail

Cờ Vàng VNCH lướt trùng dương

 

Đăng ngày Thứ  Hai MAY 23rd, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH