NHẮC CHUYỆN CŨ... NÓI CHUYỆN NAY
Trạch Gầm
MAR 17th, 2011

Tao với mày cũng cùng chung chạn tuổi
Cùng sinh ra trên mảnh đất miền Nam
Không họ hàng cũng chung làng chung xóm
Vì loạn ly mà trở mặt lầm than

Mày “cứu nước“ theo giặc hồ cộng sản
Nhảy núi chui rừng giải phóng niềm Nam
Tao giữ nước vì Tự Do Hạnh Phúc
Mang trái tim… đi quét sạch bạo tàn

Đã cầm súng thì không hèn mày nhỉ
Mày đập tao thì tao lại đập mày
Tao trầy vi thì mày cũng tróc vảy
Dân miền Nam mình ngậm đắng nuốt cay

Nhắc chuyện cũ chơi mày ngồi ngẫm thử
Tết Mậu Thân, mày còn lại mấy thằng
Năm Truyện, Sáu Khâm, thằng 5, thằng 9 (1)
Giặc hồ lùa mày vào lửa thiêu thân

Bảy mươi hai… Bình Long mày còn nhớ
Ba tháng trời mày điên loạn xung phong
Mỗi gốc cao su một hồn “liệt sĩ“
Mày chết để mừng “cách mạng thành công“

 

Vừa hòa bình… nó liệng cờ giải phóng
Thân phận miền Nam trụi lủi tèn hen
Tao tù trong mày tù ngoài cũng đáng
Bọn giặc hồ lòi mặt bọn ngoại xâm…

Nhiệt huyết bọn mày dành cho Tổ Quốc
Giờ bọn đầu trâu cắt đất dâng Tàu
Nam Quan mất rồi Trường sa cũng mất
Làm lính làm gì? Mày nghĩ đến đâu ?!!

Ngày… đánh bọn mày, tao nghe mày hát
“Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng
Vùng lên… đập tan bè lũ bán nước…”
Đã đến nước này… mày có nghĩ...

Tao cùng mày… có kẻ thù chung

 

Trạch Gầm



(1) Năm Truyện tư lệnh SĐ5 vc chết Mậu thân, Sáu Khâm tư lệnh SĐ9 vc chết trận An Lộc.  Thằng 5 thằng 9 là hai sư đoàn đầu tiên của vc tại miền Nam

Nguồn: Internet E-mail.

Đăng ngày Thứ Năm, MAR 17th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH