TƯ TƯỞNG HÌNH CHÍ MÔ

Tháng Tư quay trở lại
Đau xót nhìn đất nước ngày nào
Đàn thú hoang gào thét

- Là phồn vinh giả tạo,
- Là văn hóa lai căng,
- Là văn minh kiểu Mỹ Ngụy.

Từng bước côn đồ dở thói
Cải tạo công thương,
Chiếm nhà bắt dân lên đường đi kinh tế mới
Thành phố đã thay đổi
Từ A tới Z.

Đổi cả tên họ cúng cơm
Người dân, kẻ nằm đường, kẻ băng rừng vượt biển
Yêu Tự Do bất chấp nguy hiểm
Đánh đổi bao nhiêu sinh mạng con người

Máu nhuộm đỏ lên đầu nón cối
Chiếc rộng vành, sẽ chụp cho ai gọi là chống đối
Hàng triệu nón cối chực chờ đội lên để gán tội
Cho bất cứ người nào....

Tháng tư vào mồm Nón cối la to:
- Miền Nam là ổ rác.

Tư tưởng Hồ chí Minh:
Là văn minh sáng tạo
Là quật mồ đào bới nghĩa trang
Là khắp nơi dân kêu oan khiếu kiện
Là ba miền đĩ điếm đông nghẹt như rươi
Là xuất cảng người làm dân nô lệ
Là buôn bán trẻ thơ vào động mãi dâm
Là đất, biển, hải đảo đã mất biết bao phần
Là Bô xít đất Tây nguyên rướm máu
Đau xót quá. Ôi! Bác Hồ vĩ đại.

Ba mươi sáu năm qua rồi còn tiếp nối
Cho đến bây giờ là những nón cối tân trang
Hỡi mấy chàng Việt kiều yêu nước
Đất Việt nát ra từng mảnh
Dân Việt khốn khổ lầm than
Tư tưởng Hồ chí Minh
Ôi đỉnh cao trí tuệ.

Lôi Hổ Ngôn Nguyễn

Nguồn: Internet E-mail by Ngôn Nguyễn, Lôi Hổ QL-VNCH

 

Đăng ngày Thứ Ba, December 27th, 2011
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH