Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

HỎI THĂM HUỲNH TẤN MẨM

Hồi đó… tao mấy lần xin lịnh
Bắn hết bọn mày để giữ trị an
Ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản
mày quậy tưng xuống phố, xuống đường

Không được lịnh… tao thật lòng tức tối
Sao cứ để thằng phá rối sống nhăn
Hai chữ tự do thật thà quá đỗi
mày không chết là… nhờ Mỹ chống lưng?

mày theo thành đoàn… họp khu Rừng Lá (1)
mày rải truyền đơn xách động Đồng Bào
Tết Mậu Thân.... Tao rượt mày tơi tả
Bọn thành đoàn mày nát bét như chao

Bọn mày vào tù... gục đầu yêu nước
Bọn tao thua, mày vảnh mặt tự hào
Công thống nhất chỉ bọn mày làm được
Mặc dân Miền Nam trơ trụi máu đào

Được vài năm bọn mày bị giũ sạch
Đảng mày thờ lòi mặt quỉ xâm lăng
Công lao bọn mày trơ trơ trất trất
mày hiểu ra là... đã quá muộn màng

Thà mất nước còn hơn là mất đảng
Đảng vinh quang cứ thế lạy thằng Tàu
Nhớ ngày xưa mày bảo mày yêu nước
Họa xâm lăng mày thin thít nơi đâu

Hôm nay biểu tình thấy mày xuống phố
Thật hay đùa... tao cũng có chút vui
Tao không bắn mày vì không có lịnh
mày đi biểu tình... mày nhận lịnh ai

Tao cầu mong thực sự mày thức tỉnh
Vì Việt Nam, vì Dân Tộc Đồng Bào....

Trạch Gầm
6/6/2011

(1)1 địa danh giữa Long Khánh Bình Tuy

Nguồn: Internet E-mail by Nguyễn Hưng Thái

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Đăng ngày Thứ  Bảy, JUNE 11th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH