Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Cố Hải Quân Trung Tá QLVNCH Ngụy Văn ThàNGƯỜI Ở LẠI HOÀNG SA
Cố Hải Quân Trung tá Ngụy Văn Thà, QLVNCH

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Nhạc nền: Người Ở Lại Hoàng Sa (MIDI by T242) (Nhạc bản)

PHỤ LỤC

Lời giới thiệu: dưới đây là một bài thơ cảm tác do một cựu cán binh CSBV viết cho Cố Hải quân Trung tá QL-VNCH Ngụy Văn Thà nhân ngày biểu tình chống Tầu cộng xâm lăng nước Việt Nam. Cuộc biểu tình đã xảy ra tại thành phố Sài Gòn hôm tháng 7/2011 . Bài thơ này do BKT sưu tầm từ trang điện tử dưới đây: http://tvvn.org/forum/showthread.php?883-H%C3%A0o-Quang-Cho-Ng%E1%BB%A5y-V%C4%83n-Th%C3%A0

LỊCH SỬ RẤT CÔNG BẰNG
Lời thơ: Lê Phú Khải

"Tôi yêu những người chửa hình dung ra hạnh phúc
Lúc đồng đội cần dẫu chết chẳng từ nan
" (*)
Ngụy Văn Thà ơi! Lịch sử rất công bằng
Ngày hai bốn tháng bảy vừa qua
Những người yêu nước đi biểu tình
Đã dương cao biểu ngữ viết tên anh:
Ngụy Văn Thà hy sinh ở Hoàng Sa năm bảy bốn!
Cho tôi thắp một nén nhang
Khóc người đồng chí
Mà bấy lâu nay tôi cứ đinh ninh là ngụy
Tha thứ cho tôi, một thế hệ bị lừa!
Năm tháng đi qua...
Gần hết cuộc đời tôi mới ngộ ra
Không giọt máu Việt Nam nào là ngụy
Trừ những thằng bán nước đi đêm.
Cho tôi thắp một nén nhang
Cho tôi thắp một nén nhang
Ba mươi bảy năm sau
Khóc người đồng chí đã hy sinh!

Lê Phú Khải
TP HCM 7.2011Chú thích: (*) - Trích thơ Chế Lan Viên

 

Đăng ngày Thứ Tư, DEC 29th, 2010
Cập nhật hóa ngày Thứ Sáu, January 6th, 2012
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH