TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN

Đã ba mươi sáu năm rồi
Quê hương tôi vẫn chưa nguôi nỗi sầu
Biết bao nhiêu cảnh cơ cầu
Người nghèo nghèo mạt, kẻ giầu giầu to

Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do
Chỉ là bánh vẽ, là trò mị dân
Nếu đem so với bạo Tần
Hay là Phát xít, Thực dân thuở nào

Còn thua "Trí tuệ đỉnh cao"
Xã Hội Chủ Nghĩa biết bao nhiêu lần
Độc tài thống trị toàn dân
Tham tàn, bạo ngược, bất nhân vô cùng

Biết bao nhiêu cảnh hãi hùng
Mạng người coi tựa côn trùng bọ sâu
Ngoài thì thần phục giặc Tầu
Trong thì cưỡi cổ đè đầu nhân dân

Công an tàn ác bất nhân
Xa nghe dân khiếp, đến gần dân kinh
Tù giam tra tấn cực hình
Ép cung buộc tội mặc tình hàm oan

Người vì Tổ Quốc Giang san
Vì lòng yêu nước mà mang hận sầu
Vì nhìn thấy cảnh giặc Tầu
Ngang nhiên lấn chiếm biển sâu đất liền

Cho nên cảnh giác bạo quyền
Chống xâm lăng phải ưu tiên hàng đầu
Bạo quyền nào có nghe đâu
Còn bày đàn áp phủ đầu cho kinh

Toàn dân đồng loạt bất bình
Căm phường "Mãi quốc cầu vinh" theo Tầu
Trong ngoài hiệp sức cùng nhau
Diệt bày Thái thú theo Tầu hại dân.

30/4/2011
Từ Phong

 

 

Đăng ngày Chúa Nhật, MAY 1st, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH