HỒN OAN KHÓC LẠNH

ĐỌC XUÔI:

Thơ đầy nghẹn uất máu trào tuôn,
Thảm đất trời ôi… mất nước buồn!
Thờ thẫn lệ cay hờn bại tướng,
Hắt hiu mưa lạnh khóc oan hồn.

Cờ rơi hận chiến tranh tang tóc,
Xác rã tàn binh lửa dập dồn.
Mờ mịt núi sông sầu Tổ Quốc,
Thơ đầy nghẹn uất máu trào tuôn!

ĐỌC NGƯỢC

Tuôn trào máu uất nghẹn đầy thơ,
Quốc Tổ sầu sông núi mịt mờ.
Dồn dập lửa binh tàn rã xác,
Tóc tang tranh chiến hận rơi cờ..

Hồn oan khóc lạnh mưa hiu hắt,
Tướng bại hờn cay lệ thẫn thờ.
Buồn nước mất ôi… trời đất thảm!
Tuôn trào máu uất nghẹn đầy thơ.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân 
April 1st, 2012

Nguồn: Internet E-mail by NHNTV

 

Đăng ngày Thứ Bảy, March 31st, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH