SAO MÃI CÚI LÒN

ĐỌC XUÔI:

Tầu quân phỉ đỏ, giặc phương Đông,
Khiếp Đảng Hồ kinh, hãi sợ lòng!
Trao hiến biển rừng, đem tặng đảo,
Oán hờn non nước, bán dâng sông!

Đau buồn cảnh khổ thương nòi giống
Hưởng khoái quan tham luyến bạc đồng.
Sao mãi cúi lòn? ơi Cộng Việt?
Sầu dân với nhục, biết cùng không?

ĐỌC NGƯỢC

Không cùng biết nhục với dân sầu?
Việt Cộng ơi! lòn cúi mãi sao?
Đồng bạc luyến tham quan khoái hưởng,
Giống nòi thương khổ cảnh buồn đau!

Sông dâng bán nước non hờn oán,
Đảo tặng đem rừng biển hiến trao.
Lòng sợ hãi kinh… Hồ Đảng khiếp...
Đông phương giặc đỏ, phỉ quân Tầu!

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân 
October 17th, 2011

Nguồn: Internet E-mail by NHNTV

 

BIỂN DẬY PHƯƠNG ĐÔNG

ĐỌC XUÔI:

Đông phương biển dậy, sóng trùng trùng,
Chệt phỉ mưu đồ trận bão giông.
Cùng tột ác tâm, tham chiếm đảo,
Hiểm sâu gian kế, dựng ngăn sông.

Ngông cuồng giặc Hán, loài thâm độc,
Khiếp nhược quân Hồ, lũ bại vong!
Hung bạo Cộng Tàu, gây họa chiến
Đông phương biển dậy, sóng trùng trùng.

ĐỌC NGƯỢC

Trùng trùng sóng dậy biển phương đông,
Chiến họa gây, Tàu cộng bạo hung.
Vong bại lũ Hồ, quân nhược khiếp,
Độc thâm loài Hán, giặc cuồng ngông.

Sông ngăn, dựng kế gian sâu hiểm,
Đảo chiếm, tham tâm ác tột cùng.
Giông bão trận đồ, mưu phỉ Chệt,
Trùng trùng sóng dậy biển phương đông.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân 

Nguồn: Internet E-mail by NHNTV

Đăng ngày Thứ Bảy, AUGUST 13th, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH