MỘT TÊN XÁC ƯỚP!!!
Thanh Sơn

Một lần chào đời
Một thời rong chơi
Một thời chới với
Một chút tuyệt vời

Một thời để nhớ
Một thời để mơ
Một đời bất ngờ
Một đợi nên thơ....

Một lần gặp gỡ
Một tuần ngẩn ngơ
Một năm đợi chờ
Một đời than thở...

Một thằng đi đầu
Một đám theo hầu
Một mồm toàn râu
Một vẻo qua Tầu...

Một thằng mất nết
Một đời lê lết
Một kiếp y hệt
Một con chó chết...

Một tên quái gở
Một thuyết ngu ngơ
Một đảng phụng thờ
Một nước bỡ ngỡ...

Một thằng vô thần
Một đời hại dân
Một đảng lú lẫn
Một nước cơ bần...

Một qủy trá hình
Một xác hãi kinh
Một bầy xúng xính
Một xú ba đình...

Một tên xác ướp
Một đảng quân cướp
Một đất xơ mướp
Một nước mất cướp...

Một lần gây gổ
Một đoàn hò dzô
Một đảng gân cổ
Một nước lật đổ...

Một lần vùng lên
Một đời vang tên
Một kiếp đáp đền
Một nước ấm êm...

Một đời tự do
Một đời hết lo
Một thiên hẹn hò
Một nước ấm no...


Thanh Sơn, JULY 20th, 2011

Nguồn: Internet E-mail by Thanh Sơn

Đăng ngày Thứ Năm, JULY 21st, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH