Chào Quốc Kỳ VNCH Lá cờ thiêng 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

ĐỐT LỬA LÊN ANH EM ƠI
Lê Chân
March 16th, 2011

Đốt lửa lên anh em ơi!
Sưởi ấm ngàn mảnh đời.
Đốt lửa lên anh em ơi!
Làm cháy bỏng hồn tôi.

Trong đêm dài tăm tối,
Có loài hoa tinh khôi.
Làm rung chuyển thế giới,
Như sét đánh lưng trời.

Trong tiếng thét lưng trời,
Có loài hoa tuyệt vời.
Loài hoa hương sắc mới,
Đang nở rộ nơi nơi.

Hoa nở trong biển lửa,
Hoa thét gào trong mưa.
Hoa khơi nguồn chân lý,
Hoa thúc dậy mà đi.

Đốt lửa lên anh em ơi!
Lửa hồn thiêng nước Việt,
Lửa bùng vang khí tiết,
Lửa phá tung xích xiềng.

Đốt lửa lên anh em ơi!
Lửa nhóm khắp quê nhà,
Lửa con tim thiết tha,
Lửa thúc giục hồn ta!

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Nhạc nền: Đốt Lửa Lên Anh Em Ơi (MIDI) (Nhạc bản [Sheet music])

 

 

Đăng ngày Thứ Năm, MAR 16th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH