Bắc đẩu tinh

 

Quốc Hận 30-4-1975 * 2016 - Lần thứ 41
Văn Thơ

HOÀNG KỲ TỔ QUỐC

Em nhấc cao lên Quc K Vàng
Lá cờ Dân Tộc đã vẻ vang
Năm Châu phất phới tung trong gió
Rồi sẽ quay về với Nước Nam

Sử hùng dân tộc sẽ sang trang
Dòng giống Trưng Vương vẫn huy hoàng
Ngàn năm oanh liệt còn ghi dấu
Con cháu Hùng Vương luôn sẵn sàng

Nhân loại đang nguyền rủa cộng nô
Cúi mặt đi theo lũ rợ hồ
Bàn tay nhuộm máu dòng Âu Việt
Rước voi, cõng rắn, đám tội đồ

Công an, bộ đội quay lại mau
Sao lại theo phò đám giặc tàu
Chúng đang hãm hại dân tộc Việt
Còn chút lương tri phải biết đau

Cái bọn trung ương vơ vét giàu
Dâng đất cho giặc chẳng xót đau
Rừng tan biến nát đầy chất độc
Từ nam chí bắc đã nát nhàu

Hãy cùng đứng lên hỡi Đồng Bào
Cờ Vàng Tổ Quốc hãy giơ cao
Trong ngoài họp lại diệt bạo chúa
Bán nước cầu vinh chạy ngã nào

Cùng phất cao lên ngọn Cờ Vàng
Dựng lại Tổ Quốc cho vẻ vang
Năm Châu kính trọng dân tộc Việt
Dòng giống Hùng Vương phải huy hoàng
.

 

 

Trầm Hương Thơ
30-04-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Huy Hiệu Lục Quân VNCH (trái), Điện Capitol tại thủ đô Mỹ, BĐVN (giữa), & Bộ Huy hiệu các đơn vị Bộ Binh QLVNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Trầm Hương Thơ chuyển

 

Đăng ngày Thứ Hai, May 2, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang