Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

NGU HƠN LỪA

oOo

Lừa từ chối không cần thuyết Mác
Hồ Chí Minh lại vác đem về
Lập nên một đảng u mê
Giết dân hại nước tứ bề khổ đau

Lừa còn biết thương người nước họ
Không như đảng nhuộm đỏ nước tôi
Buôn dân bán nước làm bồi
Mẹ Việt đau khổ chúng ngồi nhởn nhơ

Lừa còn biết thương người đói khổ
Không như đảng bóp cổ dân tôi
Bò vàng chó đốm rất tồi
Cắn dân hãm hiếp hỡi ôi! đủ đường.

Lừa nước người biết cõng trẻ em
Gái nước tôi đảng đem xuất khẩu
Làm tôi nước lạ cúi đầu
Vô tiền khoáng hậu có đâu thế này!

Lừa đã ngu mà còn biết thế
Đảng cộng nô còn tệ hơn nhiều
Dân oan đói khổ tiêu điều
Tà quyền nào biết thương yêu giống nòi

oOo

Thanh Sơn 09-09-2013

 

 

 

Nguồn: Internet E-mail by Thanh Sơn chuyển

Đăng ngày Thứ Sáu, September 13, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH