Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

 

CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU!

 

 
oOo
Chiếc áo dài vạt dài vạt ngắn
Chẳng bao giờ đứng đắn thẳng ngay
“Trên đội dưới đạp” thẳng tay
Làm quan ăn hại, loại này đáng khinh.

Chiếc áo thụng xúng xính dạo quanh
Lụa che khuất lưu manh tâm tà
Mượn danh đem bịp các bà
Gom hết của cải mọi nhà dâng trao


Tà áo thụng làm sao che nổi
Tâm mãng xà bỉ ổi hôi tanh
Đời khinh những loại quốc doanh
Bình phong Chúa, Phật giả danh tu hành

Rồi sẽ phải tan tành sụp đổ
Cuối đời ngươi sẽ khổ muôn năm
“Ác giả ác báo” đến thăm
Rồi ra sau sẽ lạnh căm đời đời


Sống giản dị nói lời ngay thẳng
Tâm trong lành sẽ chẳng sợ chi
Đạo ngay ta tiến ngại gì
Trong ta có Chúa cùng đi bên mình.

oOo

Trầm Hương Thơ 18-09-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Internet E-mail by Thanh Sơn chuyển

Đăng ngày Thứ Năm, September 26, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH