Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

 

 

 

“VÌ DANH DỰ DÂN TỘC CHỐNG GIẶC TẦU,
VÌ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC CHỐNG THAM NHŨNG”

PHƯƠNG UYÊN VẠCH MẶT
ĐẢNG BÁN NƯỚC

Em đã đến trong cuộc đời bão nổi
Giữa cùm gông ngục tối của bất công
Giữa giặc trong thù ngoài đầy núi sông
Mảnh giang sơn mùa đông hình chữ S

Chúng giày xéo dân tộc đang gầm thét
Nỗi đau đày tuôn nét máu tim em
“Tàu khựa cút” chết đi, chẳng ai thèm
Lũ bán nước nhìn xem đầu cúi nhục


Lệnh tàu khựa, chúng bắt em tống ngục
Quyết đày em ngã gục trước cộng nô
Em nói thẳng vào mặt lũ bưng bô
Đã được đặt ngay vô làm thẩm phán

Tôi không cần các người cho giảm án
Nhưng công bằng đừng gán ghép lăng nhăng”
Đảng cộng sản ngu muội mới “cào bằng”
Đảng phe nhóm “Cào Bằng” thành Tổ Quốc


Em đứng lên giữa tòa như ngọn đuốc
Dạy dỗ cho người ngốc mở mắt ra
Lời chính nghĩa có tác dụng nở hoa
Bay lên mãi cao xa toàn thế giới

Lời em nói muôn tâm lòng phơi phới
Cho muôn người thay đổi cách nghĩ suy
Đừng vô cảm, mất nước... ta còn gì?
Muôn dân hỡi! Sợ chi loài bán Nước
.

oOo

Thanh Sơn 20-08-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng máu đỏ da vàng quyết tâm gìn giữ giang sơn gấm vóc Việt Nam!

Nguồn: Internet E-mail by Thanh Sơn chuyển

Đăng ngày Thứ Hai, August 26, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH