Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

TO, NHỎ

VIỆT NAM là một nước hơi nhỏ
trong cái nước hơi nhỏ,
CÓ MỘT THỦ ĐÔ THẬT TO
TRONG MỘT THỦ ĐÔ THẬT TO,
có những con đường rất nhỏ
trong những con đường rất nhỏ, LẠI CÓ NHỮNG CĂN NHÀ THẬT TO.

TRONG NHỮNG CĂN NHÀ THẬT TO, lại có những cô vợ bé rất nhỏ
những cô vợ bé rất nhỏ, LẠI DÀNH CHO NHỮNG ÔNG QUAN THẬT TO
NHỮNG ÔNG QUAN THẬT TO, lại đeo một cái cặp hơi nhỏ
những cái cặp hơi nhỏ, THƯỜNG CÓ NHỮNG DỰ ÁN RẤT TO.

NHỮNG DỰ ÁN TUY RẤT TO, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ
hiệu quả quá nhỏ, NHƯNG THẤT THOÁT LẠI THẬT TO
TUY THẤT THOÁT THẬT TO, lại được coi là cái lỗi rất nhỏ
vì thế VIỆT NAM ta, từ từ biến thành một đất nước nho nhỏ!!!

trong cái đất nước nho nhỏ, LẠI CÓ NHỮNG ÔNG LÃNH ĐẠO THẬT TO
TRONG NHỮNG ÔNG LÃNH ĐẠO THẬT TO, lại có những cái đầu quá nhỏ
những cái đầu quá nhỏ,
LẠI CÓ NHỮNG TÚI THAM THẬT TO
NHỮNG TÚI THAM THẬT TO, lại có những hiểu biết rất nhỏ.

 

và những hiểu biết rất nhỏ LẠI GÂY HẠI CHO ĐẤT NƯỚC... THẬT TO!!!

 

Tuổi Trẻ Việt Nam trước bạo lực Cộng Sản hôm nay
Nguồn: Internet E-mail 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Đăng ngày Thứ  Sáu, MAR 11th, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH