Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn NămCờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

BIẾM THI

BÙI ĐƯỜNG ẤM *

Có một thằng vướng tên trong lịch sử
Như cục phân không chịu lọt cầu tiêu
Cha nịnh Tây nịnh Bác đủ trăm chiều
Hắn nịnh đảng lại ôm choàng cổ Mỹ **
Ôi Bùi Ấm một thằng vô liêm sỉ!

Trần Ố Gian

 

Chú thích: * Cựu Đại tá VC ... còn có tên là Bùi Đường Ấm lúc còn trẻ.
**
Sen. McCain stunned onlookers at the hearing when he moved forward to the witness table and
warmly embraced Bui Tin as if he was a long, lost brother.
(http://www.usvetdsp.com/manchuan.htm)

(Tạm dịch: Thượng Nghị sĩ John McCain làm kinh ngạc nhiều cử tọa khi ông bước đến bàn nhân chứng và ôm
Bùi Tín một cách nồng nhiệt cứ như Bùi Tín là người anh em đã thất lạc từ lâu mới tìm thấy.)

Nguồn: Internet E-mail by TOG chuyển.  Hình ảnh do BKT sưu tầm tại đây: http://www.usvetdsp.com/manchuan.htm

 

Đăng ngày Thứ  Năm, June 21st, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH