CÁNH CHUNG LUẬN

Cánh Chung chung cánh rõ ràng rồi
"Luận" ấy ra chi "Luận" quá tồi
Cộng sản Thiên đường là địa ngục
Thiên đường của Chúa ở trên trời.

Hai bên khác biệt trời cùng vực
Ngu quá cho rằng chỉ một thôi
Giám mục như mi là củi mục
Theo thằng Cộng sản kiếm trôn chơi!


Tố Mục
(một đêm mùa đông tại Sài Gòn trằn trọc, không chớp mắt được vì quá giận)

Các bài liên hệ:

Hậu Cánh Chung Luận Marxist (JAN 3rd, 2012) (PDF)
Ông Giám Mục và Cánh Chung Luận (DEC 21st, 2011) (PDF)
Theo Cộng Sản để giữ đạo và Diệt Cộng sản để cứu đạo (DEC 20th, 2011) (PDF)

Bài giảng của GM Khảm ca tụng chủ nghĩa Marx

 

Đăng ngày Thứ Năm, December 22nd, 2011
Ban Kỹ Thuật Khoá 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH