Biếm Thi

Tha Huơng

Có Nỡm Không Cơ (APR 14th, 2011)
Quái Thai (APR 6th, 2011)

 

CÓ NỠM KHÔNG CƠ???
Tha Hương

(Gởi cán phiêu và đảng cướp ngày VC)

Đầu trang

Kìa ông mê mẩn ngắm ông
Mau mời thế giới đại đồng ra coi
Ông cười tủm ra mòi khoái tỉ
Mặt đẫn đờ, ti hí mắt lươn
Nhìn ông đại cán trung ương
Hóa thành pho tượng cạnh tường đứng chơi
Ông tự ngắm, tự cười, tự khoái
Lê khả phiêu chứ phải giòi đâu!
Vì ông trong đảng ma đầu
Nên ông đúc tượng, để hầu vái ông

Vì đảng cướp vốn đồng một duộc
Cướp của dân, bán nước làm giàu
Nên dân thù cướp thâm sâu
Mong cho cướp sớm về chầu Diêm Vương
Cướp biết thế nên thường lo sợ
Lo một ngày đảng vỡ, ngai tan
Cho nên bọn cướp vội vàng
Thi nhau đúc tượng, đèn nhang phụng thờ
Kẻo mai mốt đến giờ đền tội
Thì dép râu nón cối tan tành
Rứa là lũ đảng lưu manh
Thi đua đắp tượng các anh tự thờ
Hỏi rằng có nỡm không cơ???

Tha Hương

Đầu trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁI THAI
Tha Hương

(đáp bài HẲN LÀ TRÍ THỨC BƯNG BÔ của bác Trần Dân Tiên Tân Thời)

Đầu trang

Tha Hương chào bác Dân Tiên
Chuyện bày trí thức bác phiền làm chi
Trí thức ấy hơn gì trí ngủ
Óc bọn này có thứ gì đâu

Nếu như có chút trong đầu
Thì toàn bã đậu nhuộm màu đỏ hoe
Chúng vỗ ngực ông nghè, bà cử
Nhưng nhân luân một chữ không tròn

Nói gì chuyện nước, chuyện non
Nói chi đạo lý cho mòn cả hơi!
Trí thức ấy, bác ơi, chẳng biết
Chữ Quê Hương - Lẫm Liệt - Hào Hùng

Ðồng Bào - Tổ Quốc - Non Sông
Trung Thành - Tín Nghĩa mà mong chào cờ!
Nói đến chúng thì dơ cả miệng
Trí thức gì, lũ điếm lương tâm

Thụ... chi chắc thụ... hà rầm...
Thụ nhân không thụ, thụ lầm... quái thai...

 

 

Tha Hương
Apr 6th, 2011
 

Đầu trang

 

 

 

 

Đăng ngày Thứ  Năm, APR 7th, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH