Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn NămCờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU KÍCH V+ ĂN CẮP GÀ

Ngoại già lượm trái mù u
Chọi thằng VC mật khu hố bò
 
Mấy thằng mắc dịch bắt gà tôi
Mới sáng còn đây... tối mất rồi!
Du kích chối bừa, nheo mắt lệch
Thân già hổng sợ, cãi tay đôi

Không đền, ngoại vẫn còn la hét
Chưa trả, thì tao chẳng chịu thôi
Băm mấy năm hờn căm nín lặng
Hôm nay được mắng... hả hê cười.

Hư Trúc

"V+" = Việt Cộng

Nguồn: Internet E-mail by Hư Trúc chuyển 

 

Đăng ngày Chúa Nhật, January 6, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH