Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Chiều biên khu đêm mờ trăng đất địch
Bước âm thầm anh Biệt Kích lưu danh
Hiến đời trai chốn biển mặn rừng xanh
Nha Kỹ Thuật tên anh gọi bất tử
 
Anh đã viết đầy trang Quân hùng sử
Màu cờ, sắc áo, Tổ Quốc thân thương
Bóng ma đêm xuất hiện quả dị thường
Về phía trước không bao giờ đứng lại
 
Tôi Lôi Hổ anh Biệt Kích người Nhái
Tôi rừng xanh anh biển mặn vực sâu
Tung cánh dù sánh tựa đàn Hải âu
Đem hương sắc thắm tô màu quê Mẹ
 
Giải Thiên hà những chòm sao nhỏ bé
Một tấc lòng cho giới trẻ ngày sau
Chí chưa toại mà tóc vội thay màu
Nhìn Tổ Quốc đang rên đau quằn quại
 
Sở Liên lạc, anh Biệt Kích người Nhái
Đài Gươm Thiêng mãi phát khúc điều quân
Xâm nhập đêm Sở Không Yểm phi tuần
Rừng dậy sóng chú Hắc Long phun lửa
 
Nha kỹ thuật gọi tên anh lần nữa
Xin nghiêng mình kính cẩn nhớ tiền nhân
Tượng đài này ghi dấu ấn Mộ phần
Vòng hoa nhỏ kính dâng lòng thương tưởng.

 
Phương Lâm Ngôn Nguyễn DCT72

 
 
 
 

Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/tCgx_IMCK3E,
hoặc ủi về máy để lưu trữ và nhẩn nha xem sau bằng cách right-click vào đây [44MB], và chọn "Save target as"
(máy bạn cần có chương trình Microsoft Windows Media Player hay iTune (Apple) mới xem được phim ở dạng MP4)
Cuối cùng là phần âm thanh, không có hình [Audio only, size: 1.6MB]

 

 

Nếu màn ảnh không có hình thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/ntAhUyfAK4o,
hoặc ủi về máy để lưu trữ và nhẩn nha xem sau bằng cách right-click vào đây [12MB], và chọn "Save target as"
(máy bạn cần có chương trình Microsoft Windows Media Player hay iTune (Apple) mới xem được phim ở dạng MP4)
Cuối cùng là phần âm thanh, không có hình [Audio only, size: 1.6MB]

THƯ CẢM TẠ
In thư Cảm tạ ra giấy (Print)
 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Đăng ngày Thứ  Sáu, JUL 23, 2010
Cập nhật hóa ngày Thứ Năm, December 22nd, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH