Bắc đẩu tinh
 

Tưởng niệm 30-T4-Đen - Năm thứ 40

Quốc Hận 30 Tháng Tư "Thứ 40"

 

Lời giới thiệu: Kính thưa quý NT và các bạn, CSVSQ Nguyễn văn Khoa K20 nghe và đọc vài bản tin cho biết có nơi đang tổ chức Đại Hội "Hành Trình tìm về Tự Do" thay thế cho "Ngày Quốc Hận 30 tháng 4", tức quá bèn xổ ra một bài thơ cho hả cơn giận. Xin mời quý vị cùng đọc.

CSVSQ Nguyễn Tài Ánh K20

 

 

"Tháng Tư" hận nước, thù nhà!
"Tháng Tư" tang tóc thật là đớn đau!
"Tháng Tư" nước mất thảm sầu!
Chồng tù, con chết ruột đau nát lòng!

Núi xương, sông máu ngập đồng!
Xác người xếp lớp trên đường về Nam!
Hồn Oan đã 40 năm!
Nào ai nhang khói chăm lo, nguyện cầu!


40 năm nước qua cầu!
Bao nhiêu năm nữa sầu này quên đau!
Cố quên mà quên được sao!
Thù Nhà, Hận Nước có đâu quên đành!

40 năm lũ gian manh!
Giết người, cướp phá tan tành giang sơn!
Nước Việt gấm vóc, hoa thơm!
Chúng gôm một mối bán luôn cho "tàu"!


Người Việt tỵ nạn năm châu!
Đau lòng sao nỡ cúi đầu làm ngơ!
Đồng Bào trong nước thờ ơ!
Thù này "Ngậm" đến bao giờ quên đây!

Có người nhẹ dạ quên ngay!
"Quốc Hận" thì đổi "ngày tìm tự do"!
Vậy mà chẳng thấy ai lo!
Mai đây họ sẽ tung hô, reo hò!


Mừng ngày tìm được tự do!

"Tháng Tư" vui vẻ, hoan hô, ăn mừng!
"Quốc Hận" chi nữa thôi đừng!
Nghe sao? Quý Vị từng là Quân Nhân?!
Người Houston
AnhNguyen 20
!

 

 

 

 

Trang thơ Khóa 10A-72/SQTB/Đồng Đế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Quốc Kỳ VNCH tung bay dưới bầu trời xanh thẫm bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by th  chuyển

 

Đăng ngày Thứ Tư, April 15, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang