Bắc đẩu tinh
 

Tưởng niệm 30-T4-Đen - Năm thứ 40

Bốn Mươi Năm Sau...

 

Ác gian, cướp bóc ngênh ngang
bốn mươi năm: chúng phá tan sơn hà
tháng tư tang tóc xót xa
giết dân xong mở lớn loa reo hò
gây bao thảm cảnh nhỏ to
rồi đem dâng đảo, đất cho giặc Tàu
lấp mồ chôn kín tự do
đốt bao kiếp sống ra tro trong trời
bất công, nghiệt ngã nơi nơi
nước nay thành gái làng chơi Mỹ, Tàu
ngoại giao: xin xỏ, bán rao
mả mồ “giải tỏa”: mời chào chung quanh
từ thôn quê đến thị thành
người dân lên tiếng phải đành vong thân
bên bao nhăng nhố bất nhân
ước mơ thui chột, héo dần tim gan
mong tin yêu lại đăng đàn
khắp nơi đứng dậy xóa tan gông cùm

Minh Phượng

 

 

Trang thơ Khóa 10A-72/SQTB/Đồng Đế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Quốc Kỳ VNCH tung bay dưới bầu trời xanh thẫm bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Minh Phượng chuyển
https://pvo369.wordpress.com/2015/04/29/bon-muoi-nam-sau

 

Đăng ngày Thứ  Tư, April 29, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang