Bắc đẩu tinh

 

 

Ngày của Cha

 

Về trong nỗi nhớ miên man
tiếng cười Ba vẫn chứa chan ân tình
qua bao dâu bể u minh
tình Cha vẫn mãi lung linh trong trời
niềm tin trong sáng lên khơi
theo con đến suốt cuộc đời thênh thang
Ba nay về cõi an nhàn
Quê xưa dù đã võ vàng tang thương
vẫn tin một sáng tinh sương
đuốc soi rạng rỡ con đường Việt Nam.Minh Phượng

 

 

 

Trang thơ K10A72/SQTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ huy hiệu các SĐBB QLVNCH (trái) và bộ huy hiệu các Quân binh chủng QLVNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Minh Phượng chuyển
https://pvo369.wordpress.com/2015/06/21/ngay-cua%cc%89-cha

 

Đăng ngày Chúa Nhật, June 21, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang