Bắc đẩu tinh
 

Tưởng niệm 30-T4-Đen - Năm thứ 40

Chân tướng xâm lược bị lật ngửa

 

 

Trăng khoe Trăng tỏ hơn đèn.
Cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây
.”
--Ca dao.

Những phường vênh váo mặt dầy.
Như loài cộng sản ta đây anh hùng.
Nhưng là cực ác cùng hung.
Gieo bao nghiệt ác thảm thương dân tình.
Quả là những thứ yêu tinh.
Chúng đày chúng đọa dân mình tang thương.
Một đời bịp bợm lọc lừa.
Ác ôn chém giết máu vương sơn hà.
Giết luôn cả Mẹ cùng Cha.
Thì người trăm họ chúng tha nỗi gì?
Suốt đời là những nâng bi.
Đội quần tầu cộng vác bìu liên sô.
Chủ trương quỷ quái tam vô.
Chửi Thần phang Thánh côn đồ với Dân.
Rủ nhau tôn tạo ngu đần.
Khôn nhà dại chợ đội quần khắp nơi.
Thế mà cứ tưởng tay chơi.
Anh hùng đầy ngõ như rươi khắp đường.
Mặt mày vênh váo dương dương.
Đỉnh cao trí tuệ thiên đường thế gian.
Nhưng thôi bạo ác bạo tàn.
Chui lòn khắp chốn vinh thân lấy mình.
Từ thằng chúa đảng chí minh.
Cùng bầy vẹm tặc súc sinh điên cuồng.
Chúng làm Dân tộc tang thương.
Trăng, Đèn đã rõ tỏ tường hỡi ơi!Pi-tưa Phu...!

 

 

 

 

Trang thơ Khóa 10A-72/SQTB/Đồng Đế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Quốc Kỳ VNCH tung bay dưới bầu trời xanh thẫm bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT sưu tầm trên liên mạng toàn cầu
http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=27431

 

Đăng ngày Thứ Bảy, March 21, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang