PHỎNG VẤN ĐẠI TÁ PHƯƠNG PIERSON

By Đài truyền hình SBTN-DC
AUGUST 28th, 2011

PHẦN 1

...hoặc xem phim trên chương trình YouTube: http://youtu.be/vdYEfSQCjfI

 

PHẦN 2
AUGUST 28th, 2011

... hoặc xem phim trên chương trình YouTube: http://youtu.be/sOP34eBGWSU

 

Nguồn: Internet E-mail by Quỳnh Lan chuyển

Đăng ngày Thứ Ba, September 6th, 2011
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH