Trở lại trang Nhân tài Việt Nam

HẢI QUÂN TRUNG TÁ LÊ BÁ HÙNG
HẠM TRƯỞNG KHU TRỤC HẠM USS LASSEN (DDG 82)

Lễ Bàn Giao Khu Trục Hạm USS Lassen (DDG 82)

Duyệt Binh

Trên đưòng về Việt Nam

 

HÌNH ẢNH HẢI QUÂN HOA KỲ TRUNG TÁ LÊ BÁ HÙNG
TRONG NGHI THỨC BÀN GIAO KHU TRỤC HẠM USS LASSEN
TẠI CĂN CỨ HẢI QUÂN HOA KỲ YOKOSUKA, NHẬT BẢN

Thứ Sáu, ngày 17, tháng 12, năm 2010

Hôm Thứ Sáu, 17/12/2010, Hải Quân Hoa Kỳ Trung Tá Lê Bá Hùng đã chính thức bàn giao Chiến Hạm USS LASSEN cho Hải Quân Hoa Kỳ Trung Tá W.C. Wrye IV tại căn cứ Hải Quân Hoa Kỳ YOKOSUKA, NHẬT BẢN.  Hải Quân Trung Tá Lê Bá Hùng sẽ lên đường nhận nhiệm vụ mới trên Hạm Đội Thái Bình Dương bắt đầu từ ngày Thứ Hai, mùng 3/1/2011 với chức vụ "PHỤ TÁ ĐIỀU HÀNH" cho Phó Ðô Ðốc Scott R. Van Buskirk đương kim Tư lệnh Hạm Ðội Thứ 7 Thái Bình Dương.

Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ bàn giao Hạm Đội USS LASSEN:

Nhạc nền: Hải Quân hành Khúc (Hợp xướng)

Trở lại trang Nhân tài Việt Nam

Đăng ngày Thứ Tư, AUG 4, 2010
Cật nhật hoá ngày Thứ Sáu, DEC 17, 2010
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH