Bắc đẩu tinh

 

Phim Tài liệu
Vietnam Film Club (VNFC)

Thảm Họa Bắc Thuộc - Phần 1

 

Kính thưa toàn thể quý độc giả khắp muôn phương.  BBT Web site LHCCS/HTĐ đã vĩnh viễn câu lưu tập phim này vì Vietnam Film Club đã tường thuật sai hay không đúng về một số chi tiết đã xảy ra trong lịch sử trận Hải Chiến Hoàng Sa.  Cho đến khi VNFC điều chỉnh lại những phần sai này, LHCCSHTĐ & Phụ cận sẽ không chịu trách nhiệm về sự tắc trách này của VNFC. Trân trọng kính báo. --BKT

 

 

      

 

Phim: Thảm Họa Bắc Thuộc - Phần 1

WARNING: THIS FILM CONTAINS ERRONEOUS SCRIPTS, THEREFORE IT HAD BEEN REMOVED FROM THIS WEB SITE PERMANENTLY UNTIL THE AUTHOR CORRECTS IT ACCORDING TO HISTORY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ huy hiệu Lục Quân VNCH cạnh Điện Capitol Hoa Kỳ (trái), Trống đồng VN (giữa), & Bộ Huy hiệu các Đơn vị Bộ Binh QLVNCH (Phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by VNFC chuyển

 

Đăng ngày Thứ Năm, January 8, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang