Bắc đẩu tinh

 

Tin Việt Nam - Phong trào Nhạc RAP chống cộng sản
ĐMCS (Địt Mẹ Cộng Sản / Fuck Communism) - Nah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình do "bợm" trên inh-tạch-nát (internet) chuyển...

mỗi kỳ 1 tấm ảnh đáng ghi nhớ "mỡi mỡi"

 

 

 

 

 

40 năm dưới ách thống trị của đảng cs, nước VN ra nông nỗi này!

Hình Internet th chuyển... April 14/2015

 

 

 

... đời nô bộc luồn cúi ngoại bang...

Hình Internet ĐHĐ chuyển... April 14/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... hiện nay VN đang hiện diện một đoàn quân "lạ"

Hình do VVC chuyển... Thứ Bảy, May 30, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

chiệng kể dzìa một cây cầu đứt đôi...

 

... eo ơi! đường lên "xã hội chủ nghĩa" xeo-mờ gian nan dữ hè các "đồng-chí-bắc-phét" ui!
thôi thì quý eng-dzìa-dzới chín nghỉa guốc dzoa VNCH đi, nhơn dzơn miền nôm VNCH sẽ bắc cầu con khỉ cho quý boác tha hồ mà đi... lại ang-toàng-chên-xa-lộ nữa chứ!!!
--Nhải-dzù-cố-géng--

 

 

 

 

 

 

Đại tướng Phùng Heo "bộ-chưởng-quốc phòng"
csVN đã bị đảng csVN quay-thanh-trừng hôm June/2015...!!!

 

 

 

 

Đồng chí chủ tịch Quốc hội THÁI viếng Việt Nam,
không biết cách ngồi "
xổm" hay "sổm" nên vô tình phơi cái "cụ-hồ" ấy ra ngoài...
 Hết biết "trí thức VN" hôm nay! Giới làm báo là giới trí thức mà ăn nói
kiểu này thì ai mà nể nang kính trọng cái "
xã hội chết tiệt" này!
100 năm trồng "NGƯỜI" của thằng "Nghệ Già" làm VN điêu đứng!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Huy Hiệu Lục Quân VNCH (trái), Điện Capitol tại thủ đô Mỹ, BĐVN (giữa), & Bộ Huy hiệu các đơn vị Bộ Binh QLVNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Đoàn Hữu Định, đương kim Chủ tịch CĐNVQGTNCS HTĐ & PC chuyển

 

Đăng ngày Thứ Tư, February 4, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang