Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

Tin Sinh hoạt Chính trị Cộng đồng

VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM
Hạ cờ máu, Treo cờ Vàng VNCH

 

Kính thưa Quý Niên trưởng, Huynh trưởng, Chiến hữu và Thân hữu:

Nhận được tin báo từ một Phu nhân CATN [Cư An Tư Nguy] tại trường Langston Hughes middle school, Reston, Virginia có treo cờ máu của Việt cộng (CSVN).  Hội Cựu SVSQTB vùng HTĐ và PC đã nhanh chóng thông báo cho Ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt vùng HTĐ.

Sau khi nhận được thư giải thích và yêu cầu của Ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng đồng NVQGTNCS/HTĐ & PC, Bà Hiệu trưởng vui vẻ bằng lòng gặp Chúng tôi để nhận Cờ Vàng VNCH treo lên khi hạ cờ máu vc xuống. Xin gởi 1 số Hình ảnh ghi nhận được trong cuộc gặp gỡ Bà Hiệu trưởng trường công lập Langston Hughes, Reston, Virginia.


Lê Tiến Dũng,
Đương kim chủ tịch hội Cựu SQTB vùng HTĐ & PC

 

 

Hình ảnh buổi gặp gỡ giữa hai phái đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Quốc Kỳ VNCH tung bay dưới bầu trời xanh thẫm bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Lê Tiến Dũng, đương kim chủ tịch hội Cựu SQTB, QLVNCH  chuyển

 

Đăng ngày Thứ Bảy, October 18, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang