Bắc đẩu tinh

 

 

Quốc hận 30-4-1975 * 30-4-2016 * Năm thứ 41
Thông báo Cộng đồng

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
P.O.Box 4063-Falls Church, VA 22044
Điện Thọai: (703)980-9425 - (703)971-4522
Web site: http://www.lhccshtd.org

Thư mời tham dự Lễ Tưởng Niệm
41 Năm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 - 2016

CĐNGQGTNCS/HTĐ&PC

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

      

Virginia ngày 16 tháng 04 năm 2016,

V/v Lễ Tưởng Niệm 41 năm Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mãi Eden.

Kính thưa quý Niên Trưởng và quý Chiến hữu,

- Tham chiếu Thư Mời của ông Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam HTĐ&MD&VA ngày 12 tháng 04, năm 2016.

- Tham chiếu tinh thần buổi họp định kỳ của Ban Chấp hành LHCCS/HTĐ & Phụ Cận ngày 06 tháng 4, năm 2016, về Lễ Tưởng Niệm 41 năm Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư.

Kính mời quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu Quân, Cán, Chính và gia đình tham dự đông đủ Lễ Tưởng Niệm 41 năm Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư do Cộng Đồng Việt Nam HTĐ&MD&VA tổ chức vào:

 

Ngày Thứ Sáu 29 tháng Tư năm, 2016 lúc 08:00PM (tối)
Thứ Bảy 30 Tháng Tư Năm 2016 lúc 11:30AM (sáng)

Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mãi Eden,
6751 Wilson Blvd, Falls Church, VA 22044, Hoa Kỳ

 

Kính xin quý Hội Trưởng thực thi các công tác được phân nhiệm như sau:

1. Hội Cựu Sĩ Quan Trừ Bị vùng Hoa Thịnh Đốn phụ trách Toán Quốc Quân Kỳ và quý vị Nữ Cư An Tư Nguy trong đồng phục. Xin mỗi Hội Đoàn cố gắng gởi ít nhất một Chiến hữu đến tham gia và tiếp tay Toán Quốc Quân Kỳ.

2. Chiến hữu Nguyễn Trấn Quốc phụ trách phần nghi lễ trong nghi thức Chào Quốc Kỳ.

3. Ngoài ra, xin Chiến hữu Hội Trưởng Hội Võ Bị Quốc Gia mời quý phu nhân tham dự trong đồng phục.

Các chiến hữu Quân Cán Cảnh mặc quân phục và cảnh phục, tập họp tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mãi Eden, thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia - Hoa Kỳ theo lịch trình sau:

 

Ngày Thứ Sáu 29 tháng Tư, năm 2016 lúc 07:30PM (tối)
Ngày Thứ Bảy 30 Tháng Tư, năm 2016 lúc 11:00AM (sáng).

 

Trân trọng,

Nguyễn Văn Tần,
Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH/HTĐ&PC

      

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ huy hiệu 11 Sư Đoàn Bộ Binh QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Trần Hồng Minh  chuyển

 

Đăng ngày Thứ Sáu, April 22, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang