Bắc đẩu tinh

 

Thông Báo Cộng Đồng
Hình ảnh Biểu tình tại Tòa Bạch Ốc - Cá chết đã trôi tới Sài Gòn

 

MỤC LỤC

 

Thư mời tham dự cuộc Biểu tình trước Tòa Bạch Cung...
Hình ảnh  Ngày Biểu tình
Phim phóng sự
Credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bấm vào đây để in Thông báo

Bấm vào đây để in Hào Khí VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Biểu tình tại Tòa Bạch Ốc
Ngày Chúa Nhật, May 22, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phim phóng sự về cuộc Biểu tình Ngày Chúa Nhật 22 tháng 5, năm 2016
chống cộng sản VN và Tập đoàn FORMOSA Trung cộng/Đài Loan
đã làm Ô-nhiễm môi trường VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits

 

Hình ảnh và Thơ: Nhiếp ảnh gia Nhất Hùng
Phim Phóng sự: Đài truyền hình VNHN HTĐ; VIETVDC
Trình bày & Ấn loát: BKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy Hiệu các Sư Đoàn Bộ Binh QLVNCH (trái), Bộ Huy hiệu các Quân Binh chủng QLVNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Nhất Hùng chuyển
https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/6287740844326797889?feat=email

 

Đăng ngày Thứ Sáu, May 20, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang