Bắc đẩu tinh

 

Thời sự Việt Nam Hải Ngoại - Hoa Kỳ
Hội luận: Bảo Vệ Danh Dự QLVNCH
MN Đoàn Trọng Hiếu thực hiện

 

Buổi hội luận giữa 3 người lính

1. Ông Trần Vệ Khóa 19 Trường VBQGVN,
2. Ông
Đỗ Văn Phúc Khóa 1 Chiến Tranh Chính Trị Trường ĐHCTCT và
3. Ông
Đoàn Trọng Hiếu
Khóa 4/68 Trường Bộ Binh Thủ Đức.

Chương trình được thực hiện trực tiếp trên làn sóng của ĐPT Việt Nam tại Oklahoma
vào lúc 2 giờ chiều ngày 12-03-2016. Kính mời quý thính giả theo dõi.


Quý thính giả có thể
bấm vào đây để ủi về máy toàn buổi hội luận dưới dạng MP3 (khổ/size: 19MB) . Trân trọng. --BKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy Hiệu các Sư Đoàn Bộ Binh QLVNCH (trái), Bộ Huy hiệu các Quân Binh chủng QLVNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Michael Do, SĐ5BB/QLVNCH chuyển
http://tienggoicongdan.com/2016/03/12/tgcd-hoi-luan-bao-ve-danh-du-qlvnch

 

Đăng ngày Chúa Nhật, March 13, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang