Bắc đẩu tinh

 

Tin Cộng đồng Thủ Đô Hoa Kỳ
Thông cáo CĐ:
B
iểu tình chống ĐCSVN do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đại diện
đến Hoa Kỳ gặp Tổng Thống Obama
    

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

      

P.O.Box 5055, Springfield, Virginia 22150
Tel: (877)263-6109 - Email: congdongthudohtd@gmail.com

 

      

Số: 9015/CĐTĐ/VT

 

Ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

Kính thưa quý Cố Vấn, Anh Chị Em,
Văn Phòng Thường Trực và Hội Đồng Chấp Hành

Trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2015, Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia với sự tham gia và tiếp tay của các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia hải ngoại sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vào một ngày sẽ được thông báo sau trong thời gian này tại công viên Lafayette trước Tòa Bạch Ốc.

Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ đến Hoa Kỳ gặp Tổng Thống Obama.

Dự trù có mặt trong cuộc biểu tình để đòi hỏi Tổng Thống Hoa Kỳ buộc Việt Nam phải tôn trọng Nhân Quyền, lên tiếng cho Nguyễn Phú Trọng biết là đảng Cộng Sản không xứng đáng cầm quyền vì Ác với Dân và Hèn với Giặc sẽ có cả ngàn người từ khắp nơi về.

Xin quý Cố Vấn, Anh Chị Em trong Văn Phòng Thường Trực và Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia chung sức để tổ chức hoàn hảo cuộc biểu tình.

Công tác của chung ta cần phải làm:

1. Xin giấy phép biểu tình.

2. Tiếp tay với Ban Tổ Chức cuộc biểu tình để làm chương trình sinh hoạt trong thời gian biểu tình, lập danh sách các phái đoàn từ xa đến, đặt hệ thống liên lạc, cử nhân sự phụ điều hợp tại địa điểm.

3. Phổ biến Thông Báo Cộng Đồng qua Internet, truyền thông (phát thanh và truyền hình), trên báo chí.

4. Viết Thông Cáo Báo Chí và Press Release.

5. Treo biểu ngữ tại Eden Center với nội dung:

- Human Rights in Việt Nam First
- Tích Cực Tham Gia Biểu Tình Chống Nguyễn Phú Trọng.

6. Vận động tài chánh.

7. Mướn phương tiện vận chuyển từ Virginia và Maryland đến Lafayette Square trước Tòa Bạch Ốc.

8. Chuẩn bị vật dụng cần thiết (6 feet bamboo canes, Self-Locking Nylon Cable Tie Wraps, cờ Việt, cờ Mỹ, economy disposable rain ponchos, foam poster board) cùng nước uống và bánh mì.

9. Thực hiện hệ thống âm thanh và phát thanh lưu động.

10. Tổ chức hệ thống an ninh, trật tự, liên lạc với toán cấp cứu và cảnh sát.

11. Chuẩn bị chỗ tạm trú và chỗ ăn cho các phái đoàn từ xa.

12. ID card cho nhân sự Cộng Đồng và BTC cuộc biểu tình.

13. Tham dự các Họp báo dự trù của các vị Dân biểu Hoa Kỳ quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam tại địa điểm sẽ được thông báo sau.

14. In thêm những Thông Báo Cộng Đồng để phổ biến thật rộng rãi tại những bãi đậu xe các chợ Việt Nam ở Maryland và Virginia.

Phụ trách các công tác trên được giao cho thành phần nhân sự do Ủy Ban Điều Hợp Cuộc Biểu tình ấn định trong thời gian gần sắp đến.

Trân trọng kính xin quý Anh Chị Em tình nguyện giúp đỡ 100% vào các công tác ghi trên.

 

 

Nơi nhận:
- Cộng Đồng NVQG Liên Bang Hoa Kỳ
- Hội Đồng Cố Vấn

‘Kính trình’
- Hội Đồng Đại Diện
- Văn Phòng Thường Trực

‘Kính tường’
- Hội Đồng Chấp Hành

‘Kính thông báo’
- Hồ sơ Lưu trữ 

      

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

Trang liên hệ

 

 BCĐNVQGTNCS Biểu tình chống TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng tại Thủ đô Hoa Kỳ, July 7, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy Hiệu các Sư Đoàn Bộ Binh QLVNCH (trái), Bộ Huy hiệu các Quân Binh chủng QLVNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Đoàn Hữu Định chuyển

 

Đăng ngày Thứ Ba, June 23, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang