Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

Tin Hoa Kỳ

Thư của Cựu Thiếu Tá Liên Thành,
nguyên Chỉ huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế,
gởi ông Nguyễn Ngọc Tiên và các ông trong cái gọi là
Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc gia tại Hoa Kỳ

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

    
From: UBTTTAĐCSVN <ubtttadcsvn.vg@gmail.com>
Date: 2014-06-06 0:41 GMT-07:00
Subject: Thư của Cựu Thiếu Tá Liên Thành, nguyên Chỉ huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế, gởi ông Nguyễn Ngọc Tiên và các ông trong cái gọi là Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc gia tại Hoa Kỳ

To
: “cdvnhk@gmail.com Cong Dong Nguoi Viet Quoc Gia Hoa Ky” <cdvnhk@gmail.com>, cdnvqghoaky@gmail.com

 

Thư của một Người Việt Quốc Gia hiện đang tỵ nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ, Thiếu Tá Liên Thành, nguyên Chỉ huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế.

 

Orange County, Cali, ngày 6 tháng 6 năm 2014

Kính gởi:

Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu của cái gọi là Tổ chức Cộng Đồng Người việt Quốc gia tại Hoa Kỳ để phản đối bức thư ngày 4 tháng 6 của tổ chức quý ông do ông Nguyễn Kinh Luân, Tổng Thư Ký Hội Đồng chấp hành CĐNVQG tại Hoa Kỳ nhân danh Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ phân ưu cùng đám Cộng Tăng, thuộc tổ chức Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của tên Cộng Sản nằm vùng Thích Quảng Độ, tên Thích Quảng Độ đã xâm nhập miền Nam Việt Nam từ 1958 và là phụ tá đặc biệt cho tên Cộng Sản Thích Trí Quang trong việc lật đổ hai chính thể VNCH (bằng chứng và tài liệu tôi đã chứng minh quá nhiều rồi) và đến nay vẫn còn mở miệng sỉ nhục VNCH, và tên Việt Gian Võ Văn Ái về việc tự thiêu của Nữ Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai tại Sài Gòn, Việt Nam vào ngày 23/5/2014.

Thưa quý ông, cá nhân tôi một người lính VNCH, một sĩ quan CSQGVNCH hết sức thất vọng và xấu hổ vì hành động thiếu hiểu biết tình hình và nội dung vụ tự thiêu, cũng như sự lòn cúi hèn hạ của các ông trước đám Cộng Tăng thuộc tổ chức PGVNTN, mà nhân danh người Việt Quốc gia tại Hoa Kỳ đi phân ưu cái chết của Nữ Phật Tử Lê Thị Tyết Mai cùng đám Công Tăng Thích Quảng Độ, Việt Gian Võ Văn Ái, quỵt tăng Thích Giác Đẳng.

Bây giờ hãy đọc lại những gì các ông đã, lấy tư cách đại diện người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ, viết trong thư phân ưu cho đám Cộng Tăng và Việt Gian Thích Quảng Độ và Võ Văn Ái:

Thành thật chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này với Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội luôn đồng hành cùng Dân Tộc. Giáo Hội mất đi một thành viên trung kiên thì Mẹ Việt Nam cũng mất đi một người con anh hùng.”

Các ông có tự biết xấu hổ không? Giáo hội nào luôn đồng hành cùng dân tộc? Xin hãy nhìn quan tài của Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai ngoài lá cờ của Phật Giáo còn có lá cờ máu của cộng sản Việt Nam phủ lên quan tài của bà ta. Vậy mà các ông nhân danh Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia phân ưu với đám Cộng Tăng đó sao, thưa các ông?

 

 

Hình chụp tang lễ ngày 26-5-2014,
lá cờ của Phật Giáo đồng hành cùng lá cờ máu của cộng sản
Việt Nam phủ lên quan tài của bà Lê thị Tuyết Mai

 

Xin đừng lợi dụng danh từ người Việt Quốc gia để làm trò phản bội người Việt Quốc Gia. Cá nhân các ông và tổ chức các ông là tự phong chứ chưa bao giờ những người Việt Quốc Gia chúng tôi tại Hoa Kỳ bỏ phiếu bầu các ông, và tổ chức các ông cả.


Trân trọng,

Liên Thành
Nguyên Chỉ Huy Trưởng CSQG/VNCH Thừa Thiên Huế
P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834
Điện thoại: 626-257-1057
Email:
ubtttadcsvn.vg@gmail.com
http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/06/thu-cua-cuu-thieu-ta-lien-thanh-nguyen.html

 

 

Phụ lục

 

---------- Forwarded message ----------
From: Nguyen Tan - HTD <cdvnhk@gmail.com>Date: 2014-06-05 17:41 GMT-07:00
Subject: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ - Thư Phân Ưu Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai
To: 03 CongDongVN/HK
<CDVNHK@gmail.com>

Kính chuyễn để xin tùy nghi nhận định và khai dụng.
Nguyễn Văn Tần - HTD


---------- Forwarded message ----------
From: luan nguyen <lkn7843@yahoo.com>Date: 2014-06-05 18:02 GMT-04:00
Subject: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ - Thư Phân Ưu Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai
To:


Kính gởi Chư Tôn Đức Tăng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ,

Thừa lệnh của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, chúng tôi xin kính chuyển Thư Phân Ưu đến quy Chư Tôn Đức Tăng để bày tỏ long thương tiếc Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai đã vị Quốc, vị Pháp thiêu thân ngày 23 tháng 5 năm 2014, trước Dinh Độc Lập cũ, Sài Gòn, Việt Nam.

Nguyện cầu Chơn Linh Phật Tử Lê Thị Tuyết Mai sớn cao đăng Phật Quốc.


Nguyễn Kinh Luân
Tổng Thư Ký/ Hội Đồng Chấp Hành CĐNVQG Hoa Kỳ

 

Bức thư phân ưu của ông Nguyễn Ngọc Tiên

    

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Bài liên hệ: Thư của Cựu Thiếu Tá Liên Thành kính gởi Đồng bào Việt Nam tỵ nạn cộng sản...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Internet E-mail by by UBTTTADCSVN chuyển
http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/06/thu-cua-cuu-thieu-ta-lien-thanh-nguyen.html

Đăng ngày Thứ Sáu, June 6, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH