Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

Tin Hoa Kỳ

      

Liên Thành và Thích Trí Quang
Đài Truyền Hình Việt Nam/Hoa Thịnh Đốn:
K
ý giả Bùi Dương Liêm phỏng vấn ông Liên Thành về tác phẩm

"Thích Trí Quang, Thần Tượng Hay Tội Đồ Dân Tộc"

  

 

 

 

 

Liên Thành
Nguyên Chỉ Huy Trưởng CSQG/VNCH Thừa Thiên Huế
P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834
Điện thoại: 626-257-1057
Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.com

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Muốn xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML 5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by by UBTTTADCSVN chuyển
http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/06/ai-truyen-hinh-viet-nam-hoa-thinh-on-ky.html

Đăng ngày Thứ Ba, June 17, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH