Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG -
VIÊN ĐẠN CẦN BẮN LÀ SỰ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Phỏng vấn Đức Cha Nguyễn Thái Hợp
By Trần Hiếu
24/06/11 1:08 PM

Ghi chú: BÀI NÀY ĐÃ BỊ ĐỤC BỎ! Xin cảm phiền độc giả!

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Đăng ngày Thứ Ba, JUNE 28th, 2011
Cập nhật hóa ngày Thứ Hai, April 16th, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH