Bắc đẩu tinh

Tin Không Quân VNCH

Thư Phân ưu
THƯƠNG TIẾC

CHIẾN HỮU KQ Đặng Đình Chiến
PĐ THẦN CHÙY 211

KHÓA 5/69 HSQ-CKPH (CƠ PHI) TRỰC THĂNG
Bấm vào đây để in ra giấy

Toàn thể chiến hữu KQ đồng môn khóa 5/69 HSQ-CKPH (CƠ-PHI)-Trực Thăng & Vận Tải vô cùng thương tiếc bạn ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN vừa đột ngột qua đời tại thành phố Seattle, Washington State, vào lúc 11:35AM, ngày 2 tháng 11, 2015. Hưởng thọ 65 tuổi.

 

 

Chúng tôi kính thông báo cùng bạn hữu xa gần, đặc biệt quý vị cựu chiến hữu KHÔNG QUÂN PHI HÀNH thuộc Phi Đoàn THẦN CHÙY 211, Trực thăng UH-1. Đã đồn trú ở căn cứ KQ Bình Thủy. Cố chiến hữu KQ Đặng Đình Chiến đã phục vụ nhiều năm cho phi đoàn THẦN CHÙY 211, từ năm 1970-1975. Thuộc khóa 5/69 HSQ Cơ Phi TT. Chúng tôi xin kính báo chiến hữu KQ Đặng Đình Chiến đã mãn phần tại Washington State, Hoa kỳ.

Chúng tôi: Thuộc gia đình của 50 cựu chiến sĩ khóa 5/69 HSQ-CKPH của Không quân VNCH ở Hải ngoại và các gia đình bạn đồng khóa 5/69 ở Việt nam.

Cùng toàn thể (398) cựu chiến sĩ Không quân khóa 5/69 HSQ CƠ PHI ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU, cùng chia sẻ những nỗi đau mất mát cho gia đình tang quyến của chị ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN.

KHÓA 5/69 CƠ PHI
TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO & CHIA BUỒN
.


      

Bấm vào đây để in ra giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Binh chủng Không Quân QLVNCH - Trái: Các SĐKQ với các Không Đoàn trực thuộc; Phải: các Phi đoàn. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Lê Phương Long chuyển

 

Đăng ngày Thứ Sáu, November 6, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang