Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

THÁNG MƯỜI - THÁNG ĐỨC BÀ MÂN CÔI

 

VĨNH BIỆT LM PHÊ-RÔ HOÀNG VĂN THIÊN
Hình ảnh LHCCS QLVNCH & CĐNVQG Thủ đô Hoa Kỳ tham dự Tang lễ
Cố LM Tuyên úy QLVNCH Phê-rô Hoàng Văn Thiên

tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN, Arlington, Virginia
Thứ Tư, ngày 22 tháng 10, 2014
Hình ảnh do các Nhiếp ảnh gia:
Nhất Hùng &
Phóng Viên Quân Đội Trần Bửu Khánh thực hiện


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phóng viên Quân Đội VNCH Trần Bửu Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu sử Linh mục Phê-rô Hoàng Văn Thiên, op

 

Ngày sinh: 17 tháng 1, 1945 tại Hội Am, Vĩnh Bảo, Hải Dương

Khấn dòng: 16/8/1965 tại Vũng Tầu Việt Nam

Chịu chức Linh Mục: 8/8/1972 - Do Đức Giám Mục Đa Minh Hoàng Văn Đoàn, OP, tại Nhà Thờ Đa Minh, Phú Nhuận, Sài Gòn.

Phương Châm: “Tôi Khát (Ga 19,28)

Công Dân Hoa Kỳ

Phục Vụ:

1972-1974: Quản thủ thư viện Học Viện Đa minh Thủ Đức, Việt Nam
1974-1975: Tuyên Úy Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
1975-1979: Cải Tạo trong lao tù Cộng Sản
1980-1990: Cha Phó Giáo Xứ Vườn Xoài, Sài Gòn, Việt Nam
1990-1996: Cha Phó Giáo Xứ Ba Chuông, Sài Gòn, Việt Nam
1993-1996: Bề Trên Tu Viện Thánh Alberto Cả, Tỉnh Dòng Nữ Vương Việt Nam tại Việt Nam
1996-1997: Tu Xá Thánh Đa Minh, Houston, Texas
1997-1998: Giám quản Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Houston, Texas
1998-2003: Cha Phó Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Houston, Texas
1001-2005: Bề Trên Tu Xá Thánh Đa Minh, Houston, Texas
2003-2012: Cha Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Houston, Texas
2012-2014: Cha Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia

Học Vấn:

Chủng Viện: 1957-1964: Tiểu Chủng Viện Vũng Tầu và Phú Nhuận, Việt Nam
Trung Học: 1964: Trung Học Thánh Tô-Ma, Sài Gòn, Việt Nam
Đại Học: 1965: Học Viện Đa Minh Vũng Tầu và Thủ Đức, Việt Nam
Cao Học: 1965-1972: Học Viện Đa Minh Vũng Tầu và Thủ Đức, Việt Nam
1969-1973: Đại HỌc Văn Khoa Sài Gòn, Việt Nam

Xuất Bản:

1972-1974: một số các bài viết trên Báo Thời Sự Thần Học

Sở Thích:

Học hỏi Thánh Kinh và Lịch Sử
Các vấn đề Xã Hội và Giáo Hội

Nguồn: http://www.vietcatholic.net/News/Html/131235.htm

 

 

    Cảm tưởng của một giáo dân về cha Phê-rô Hoàng Thiên...

 

Được tin Cha cựu [chánh] xứ Hoàng Thiên mất tôi bồi hồi nhiều, tim chợt đầy lên những kỷ niệm thương mến của tôi đối với Cha.

1. Lúc mới về chưa biết Cha ra sao. Có nhiều người không hài lòng mấy đối với Cha. Nhưng tôi đã khoái nhất là Cha tung ra phong trào khuyến khích giáo dân Việt Nam mình cần đọc Thánh Kinh.  Cha đã phát free cho tất cả giáo hữu những cuốn Thánh Kinh thật đẹp, lớn nhỏ đủ cả.  Như cuốn Lời Chúa Trong Thánh Lễ, Lectio Divina, v.v.

Hằng ngày tôi nhận được email về trang Web của Ngài, có câu tôi thích nhất. Đó là câu của ngôn sứ Giê-rê-mia:

"Gặp đưọc lời Chúa, con đã nuốt vào.
làm vui thỏa lòng con, vì con được mang danh Ngài,
lạy Đức Chúa, Thiên Chúa cả đạo binh
."

Và tôi đã cao hứng viết thành mấy lời thơ để tặng Cha như sau:


Gặp được Lời Chúa con đã nuốt vào
Lời Chúa ngọt ngào ứa trào thi vị
Nên tôi cứ nuốt và nuốt nuốt mãi
Cho hồn tôi nở Thánh Hoa Trời Cao


2. Đặc biệt là Cha có tinh thần Công Giáo Việt Nam, ảnh hưởng gương Đức Hồng Y Phan-xi-cô Thuận. Ngày lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam Ngài đã truyền cho tất cả các ca đoàn hát cuối lễ bài Con Có Một Tổ Quốc, thơ của Đức Hồng Y Thuận. Ôi! Điều này tôi rất thích, rất hợp với tâm hồn tôi.  Lời thơ hồn Việt Nam, âm điệu Việt Nam, ý tha thiết cầu cho Việt Nam.  Nên tôi đã say sưa ca hát cùng ca đoàn tôi.

3. Đến việc Cha truyền hát Đáp Ca đầy đủ chứ không chỉ đọc như thường lệ.  Sáng tác nhạc phải dùng y-trang từng chữ trong sách của Giáo Hội Việt Nam...  Mới đầu các nhạc sĩ sáng tác trong giáo xứ thấy khó khăn.  Sau dần dần nở hoa.  Đáp Ca trở nên trang trọng trong Thánh Lễ.

4. Có một điều khó khăn nữa là phải lấy đúng bài từ cuốn Giáo phận Sài Gòn bấy giờ, nên chẳng ai có. Vậy là mỗi tháng tôi phải nhắc Cha tới 3 lần gửi bài Đáp Ca ra sớm để còn kịp soạn nhạc và đưa cho ca viên tập.

Cha có email lại cho tôi là nhắc như vậy rất tốt. Có lần gặp tôi ở nhà thờ Cha hỏi: "Có thấy Đáp Ca chưa?" Tôi nói cho tới sáng nay thì chưa. Cha nói: "Hình như tôi có gửi ra rồi mà..."  Tôi nói: "Để rồi con coi lại."  Và tôi quay bước đi.  Cha còn chạy theo quẹt nhẹ tay trên vai tôi nói: "Hễ nhận được thì cho tôi hay nha".

5. Khi Cha giảng giọng yếu nhỏ khó nghe.  Nhiều người kêu chán.  Nhưng tôi lắng nghe thấy những lời giảng rất xoáy vào Lời Chúa, không dài dòng lạc đề.  Buổi lễ nào Cha cũng có lời đặc biệt cầu cho nước Việt Nam.  Đó cũng là điều tôi ưng ý lắm.

6. Đó là những kỷ niệm về Cha.  Giờ xin Chúa Giê-su mà Cha hằng rao giảng đón Cha về huởng Tình Yêu Chúa. Amen.


Vũ Thị Linh
(ca đoàn Thánh Gia)

 

Sự gắn bó của LM Phê-rô Hoàng Thiên - cựu sĩ quan Tuyên úy Quân Lực VNCH - với

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia vùng Thủ đô Hoa Kỳ & Phụ Cận

 

Cha Thiên khi về nhận Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN tại quận Arlington, Virginia, ngài đã sốt sắng tham dự hầu hết các sinh hoạt chính trị do Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ nạn cộng sản tại vùng Thủ đô Hoa Kỳ & phụ cận tổ chức hằng năm, đặc biệt nhất là các sinh hoạt do ACE cựu quân nhân thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH tổ chức như dịp lễ 30-4... là không vắng bóng cha Thiên.  Sau đây là một số hình ảnh sinh hoạt Cộng đồng với sự tham dự của cựu chiến binh QLVNCH Phê-rô Hoàng Thiên.

 

Chú ý: Quý độc giả chỉ cần bấm vào một trong những tấm ảnh dưới đây để xem bộ Album của mỗi buổi sinh hoạt cộng đồng có sự hiện diện của cha Thiên. Nếu hình bị "chết" hay không phản ứng khi di chuyển con mouse trên các tấm ảnh bên dưới, quý vị bấm (left-click once) ở bất cứ chỗ trống nào trên màn ảnh để "unlock". --BKT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Tôn giáo LHCCS/HTĐ
Trang Tôn giáo Khóa 10A/SQTB/Đồng Đế, Nha Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hình nền: Tượng Đức Bà Mân Côi & tượng bán thân Nữ Thần Tự Do. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

Nguồn: Internet E-mail by Nhất Hùng và TS Tạ Cự Hải (Đương kim Chủ tịch LHCCS/HTĐ 7 PC) chuyển
https://plus.google.com/photos/108079899119588663118/albums/6073125623429326593?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/101504568910372948896/albums/6073934664237253057?banner=pwa

 

Đăng ngày Thứ Năm, October 23, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang