Bắc đẩu tinh

Tin Úc châuHội Đồng Thành Phố Maribyrnong - Victoria, Úc Châu
đã chính thức biểu quyết

Công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của Người Việt Tỵ Nạn

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

      

Thứ Ba ngày 20, tháng 10, năm 2015

Kính thưa

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể,
- Quý vị đại diện truyền thông, báo chí,
- Cùng toàn thể đồng bào,

V/V: Hội đồng thành phố Maribyrnong về việc công nhận cờ Vàng.

Với sự làm việc chặt chẽ giữa cộng đồng, hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, các hội thương gia và các hội đoàn với một số cá nhân để cờ vàng được chính thức công nhận là lá cờ biểu tượng cho cộng đồng người Việt tại thành phố Maribyrnong, tiểu bang Victoria.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do - Victoria trân trọng thông báo trong phiên họp ngày 20-10-2015 của Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong đã biểu quyết chính thức công nhận cờ vàng là biểu tượng người Việt tỵ nạn.

Cờ vàng sẽ chính thức được bay ở tượng đài thuyền nhân Việt Nam duy nhất tại tiểu bang Victoria, và ở những trụ sở chính thức của hội đồng thành phố trong những dip lễ quan trọng của cộng đồng người Việt.

Mọi chi tiết xin liên lạc ông Nguyễn văn Bon 0411 616 453 hay cô Nguyễn Phượng Vỹ 0412 188 920.

Trân trọng kính báo,

Nguyễn Văn Bon
Chủ Tịch
CĐNVTD-VIC

 

****** ||| ******
Phụ lục - Hình ảnh phóng sự

 

 

 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu các SĐBB/QLVNCH (trái) và bộ Huy hiệu các Quân-Binh Chủng QLVNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Trương Văn Quang chuyển
http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/4291-4291

 

Đăng ngày Thứ Ba, October 20, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang