Bắc đẩu tinh

 

Tin Gia-nã-đại
Thư của TNS Ngô Thanh Hải gửi
Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto, Canada

TNS Ngô Thanh Hải

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

      

Ngày 18 Tháng 8 Năm 2015

Bà Pauline Phoi Thi Ho
Giám đốc Điều hành Tạm thời
Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto

1756 St. Clair Avenue
Toronto, Ontario
M6N 1J3

Thưa Bà Thi Ho,

Tôi đã nhận được bức thơ ngỏ công khai của quý vị gởi cho cộng đồng Người Gia-nã-đại gốc Việt nhằm tuyên bố là Ban Giám đốc của Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto đã quyết định hủy bỏ dự trù sẽ treo Cờ Di Sản và Tự Do Việt Nam trong Ngày Lễ Trung Thu cho Thiếu Nhi Việt Nam “Vietnamese Lantern Festival”. Tôi thiết nghĩ tổ chức của quý vị đã bị khuyến cáo một cách sai lầm nhân khi tự kiểm, là quy chế từ thiện của Hội sẽ bị thu hồi nếu Hội cứ tiếp tục treo lá cờ đó, vì lý do là việc này có tính cách của một “sinh hoạt chính trị” và như vậy sẽ vi phạm các quy định hạn chế trong bộ luật Income Tax Act.

Hành vi treo Cờ Di Sản và Tự Do Việt Nam thật rõ ràng là một quyền hợp pháp và chính đáng của mọi công dân Gia-nã-đại được quy định và bảo vệ bởi Charter of Rights and Freedoms. Tôi mong làm giúp được quý Ban Giám đốc của Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto yên tâm, cũng như với mọi hiệp hội và đoàn thể của Người Gia-nã-đại gốc Việt xuyên khắp từ bờ đại dương này qua bờ đại dương kia, là việc trương và treo Cờ Di Sản và Tự Do Việt Nam không hề là một sinh hoạt chính trị trong mọi phương diện. Hoàn toàn không một tổ chức từ thiện nào mà lại có thể có khả năng bị thu hồi quy chế từ thiện cùng tài trợ chỉ qua hành vi treo cờ đó. Thật vậy, Chính Phủ Gia-nã-đại cũng từng đã nhìn nhận lá Cờ Di Sản và Tự Do Việt Nam như là lá cờ của cộng đồng Người Việt Nam tại Gia-nã-đại từ nhiều năm nay. Vào năm 2009, Ngài Jason Kenney cũng từng công nhận lá cờ “như là một tượng trưng quan trọng cho sự độc lập, sức mạnh cùng niềm tin nơi lòng đoàn kết quốc gia của cộng đồng Người Gia-nã-đại gốc Việt Nam”, và đã ghi nhận là “mọi cố ý làm ô danh lá cờ đều là một hành vi tấn công đáng lo ngại vào cộng đồng cũng như vào các nguyên tắc về đa văn hóa”. Tôi có đính kèm lá thơ về vấn đề này hầu quý vị có thể tham khảo.

Các công dân Gia-nã-đại gốc Việt Nam lúc ban đầu đã đến bến bờ Gia-nã-đại trong tư cách là tỵ nạn “bằng thuyền boat people” đi tìm Tự do sau khi Sài Gòn bị thất thủ vào cuối cuộc Chiến Việt Nam. Sự kiện chúng ta tới và thành công hội nhập vào đất nước Gia-nã-đại quả xứng đáng để được ghi nhận, cùng chung với những biểu tượng nhằm đánh dấu thời kỳ đó, cũng như là sự đóng góp của chúng ta vào lịch sử Gia-nã-đại. Đó cũng là vì sao mà tôi quả đã thật là rất thất vọng khi bị nghe là Ban Giám đốc của Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto đã quyết định sẽ không tôn trọng lá Cờ đó nữa như là một biểu tượng chính đáng cho cộng đồng của chúng ta nhân một truyền thống lễ hội quan trọng. Quyết định không treo lá Cờ chỉ vì những lý do vô căn cứ đó quả thật là một quyết định đáng tiếc mà sẽ ảnh hưởng đến các sinh hoạt văn hóa nhằm tô điểm thêm cho ý nghĩa của lá Cờ.

Tội hy vọng là mọi tổ chức Người Gia-nã-đại gốc Việt đều sẽ tự do và không ngần ngại treo cờ này nhân Lễ Trung Thu sắp tới, cũng như trong mọi sinh hoạt văn hóa trong tương lai.

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải
(Ký tên)

 

****** ||| ******

 

Đồng gởi:

- Ủy Ban Yểm Trợ Dân Chủ Quốc Nội
- Hội Cao niên Việt Nam Missisauga
- Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Sĩ Quan Thủ Đức Ontario
- Trung tâm Phật giáo Chùa Pháp Vân
- Hội Cựu Quân Nhân Việt nam Cộng Hòa Ontario
- Hội Người Việt Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge
- Hội Người Việt Kitchener
- Hội Người Việt Toronto
- Voice Canada
- Hội Văn Hóa Việt Nam
- Hội đồng Công giáo Việt nam Montreal
- Hội Người Việt Montreal
- Hội Cựu Quân Nhân Việt Nam, Montreal
- Hội Nha Y Dược Việt Canada
- Hội sinh hoạt người già hoặc Trung Tâm Hồng Đức
- Hội Phụ Nữ Việt nam Montreal
- Hội Thuyền Nhân Tỵ Nạn Canada
- Hội Người Việt Calgary
- Hội Khuyến Học Người Việt Calgary
- Hội tương trợ Cựu Quân Nhân người Việt Edmonton
- Hội Người Việt Edmonton
- Viện Nghiên Cứu Phật Học Edmonton
- Cộng Đồng người Canada Gốc Việt vùng thủ phủ Vancouver
- Giáo Hội Phật giáo Thống Nhất Việt nam, British Columbia
- Hội Người Việt Nova Scotia
- Cộng Đồng Canada gốc Việt Ottawa
- Liên đoàn người Canada gốc Việt

Bản dịch của Lê Bá Hùng
Thông Dịch Viên CILISAT - Certified

           

 

****** ||| ******

 

 

 

 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu các SĐBB QLVNCH (trái) và bộ Huy hiệu các Quân Binh chủng QLVNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by VNSN chuyển

 

Đăng ngày Thứ Tư, August 26, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang