Bắc đẩu tinh

 

 

 

Trang Tin tức

 

2016

 

 

 

2015

ĐPT VIỆT NAM phỏng vấn LS Đinh Thạch Bích về Ngày Quân Lực 19-6

 

2014

 

 

Tháng 11 - Tháng Các Đẳng Linh Hồn

Tin đặc biệt về ngày Lễ giỗ Thứ 51 của
Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM được tổ chức khắp hoàn cầu

oOo

2013

2012

2011

2010

2009

LHCCS/HTĐ - THƯ MỜI ĐẶC BIỆT

LHCCS/HTĐ - THƯ MỜI HỌP ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG - 2011

LHCCS/HTĐ -THƯ MỜI HỌP ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG - 2010

 


Nhạc nền: Nhạc êm (Hòa tấu)

Trang Tin tức K10A72/SQTB/ĐĐ

 

 

Hình nền: Cờ vàng bay bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Ban Kỹ Thuật trình bày

 

Đăng ngày Thứ Bảy, FEB 14, 2009
Cập nhật hóa ngày Chúa Nhật, September 28, 2014
Cập nhật hóa ngày Thứ Bảy, November 19, 2011
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 


Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang